Justitie misbruikt TBS strafrecht!

Skip Navigation LinksTBS Misbruikt : Home

 

Justitie misbruikt strafrecht; rechter tolereert meineed TBS-kliniek!
Geen rechten bij rechtbank, maar wel stoornis, gevaar en detentie door leugens Pompekliniek!
:

Kan je in het Nederlandse strafrecht door de rechtbank tot TBS veroordeeld worden en daar zeventien jaar lang door Justitie worden vastgehouden omdat je iemand die je van achteren aanviel met een klap op zijn been van je afhied? Ja dat kan! Waarom dan?

Omdat je iemand een blauwe plek op zijn been en een schaafwondje aan zijn hoofd hebt bezorgd?

Omdat je zo gestoord en gevaarlijk bent?

Omdat je gestoorde dingen zegt?

Omdat je in de TBS-kliniek zo tekeer gaat?

Nee! Waarom dan wel?

Omdat wordt doodgezwegen dat je jarenlang door een vrouw bent gestalked!

Omdat een rechter vindt dat deskundigen openlijk meineed mogen plegen!

Omdat de Pompekliniek er van de rechter op los mag liegen om de TBS te kunnen voortzetten!

Omdat zogenaamde deskundigen steeds weer een nieuwe stoornis verzinnen!

Omdat het jou onmogelijk wordt gemaakt die deskundigen vragen over de gebruikte leugens te stellen!

Kortom, omdat er bij de uitvoering van de TBS-wetgeving mensenrechten worden geschonden!

Kun je in het strafrecht, nadat je in een TBS-kliniek terecht bent gekomen en die kliniek na een jaar ontdekt dat je geen stoornis hebt en je daarom uitgebreid verlof verleent, door een ambtenaar die door Justitie als interim-directeur van die TBS-kliniek was aangesteld, zomaar weer in die kliniek worden opgesloten nadat je drie jaar zonder enig probleem in de maatschappij functioneerde? Je dat kan!

Kun je, nadat externe deskundigen drie jaar later aangeven dat je drie jaar eerder volledig onterecht weer in die TBS-kliniek was opgesloten, en je in een andere TBS-kliniek wordt geplaatst omdat je onmiddelijk weer naar huis moet worden gestuurd, vier jaar nadat die externe deskundigen dat op papier hebben gezet nog steeds in die nieuwe TBS kliniek gevangen zitten omdat die kliniek toch weer op papier zet dat die vorige TBS-kliniek, waar ze goede banden mee hebben, je terecht naar binnen zou hebben gehaald, en die nieuwe kliniek daarbij openlijk allerlei leugens gebruikt? Ja, dat kan!

En klopt het, wat recentelijk uit een "deskundig onderzoek" zou zijn gebleken, en zoals vol trots in alle nieuwsmedia gepresenteerd werd: "dat er niemand (meer) onterecht in de TBS zit"? Nee, dat klopt niet!

Is dat onderzoek dan misschien uitgevoerd door een commissie waarvan de voorzitter tevens vicevoorzitter van het gerechtshof Arnhem is, hetzelfde hof dat alle beroepszaken in TBS- verlengingen behandelt! Ja, dat klopt wel!

En is het dus waar dat een rechter die zelf TBS heeft opgelegd of verlengd, mag onderzoeken of hij dat terecht heeft gedaan, alsof een slager zijn eigen vlees keurt? Ja, dat is helaas waar!

Lees hier wat er werkelijk allemaal gebeurt rondom het fenomeen TBS en de rol van Justitie daarbij. Lees ook hoe het zit met onze rechten en de mensenrechten die in dit land gegarandeerd zouden zijn. En neem een nog nooit eerder gegeven kijk in de keuken van de TBS, waarbij u via opnames en andere bewijzen zelf kunt ervaren wat er werkelijk mis is met de uitvoering van de TBS-wetgeving in ons democratische (?) Nederland. Vraag je vervolgens af of er wel recht is in Nederland!

Tot slot: dit zijn geen broodje aap verhalen, maar feiten, waarbij meteen alle bewijsstukken daarvan online kunnen worden bekeken.

 

Waar gaat het over?

In feite is het vrij simpel waar deze zaak om gaat:

Iemand wordt van achter aangevallen door een man wiens autoruit hij net heeft ingeslagen, en verdedigd zich met een lichte klap op het hoofd en een zwaardere klap op het dijbeen. In de strafzaak die volgt wordt verzonnen dat hij een volwassen vrouw zou hebben lastig gevallen. Hij heeft die vrouw nooit lastig gevallen, die vrouw heeft ook nooit ergens geklaagd dat hij haar zou (hebben) lastig (ge)vallen. Desondanks wordt hij vervolgens gestoord verklaard omdat de deskundigen (psychiater/psycholoog) vinden dat hij die vrouw heeft lastig gevallen, maar er zelf van overtuigd is dat hij die vrouw niet heeft lastig gevallen.

"Zelfs wanneer die deskundigen hem proberen te overtuigen dat hij die vrouw zou hebben lastig gevallen blijft hij bij zijn overtuiging dat hij die vrouw niet heeft lastig gevallen." Daarom zou hij een ernstige stoornis qua vervorming van de realiteit hebben, schizofreen gevolgd door psychotisch zijn zonder de daarbij horende symptomen, gevolgd door een erotomane waanstoornis hebben.

Zelfs nadat meerdere personen die er zelf bij waren meerdere verklaringen hebben afgelegd waarin ze duidelijk aangeven dat hij die vrouw nooit heeft lastig gevallen, blijven zogenaamde deskundigen beweren dat hij die vrouw heeft lastig gevallen en ernstig gestoord is omdat hij bij zijn overtuiging blijft dat hij die vrouw niet heeft lastig gevallen. Eventueel nadat er eerst een jaartje is gedaan alsof hij op papier opeens een persoonlijkheidsstoornis zou hebben omdat hij er zich zo mee bezig houdt dat hij 14 jaar vanwege leugens gedetineerd is in een psychiatrische instelling, waarna er twee jaar later gewoon weer wordt opgeschreven dat hij die vrouw heeft lastig gevallen maar in zijn waan anders denkt en zich niet wil laten behandelen daarvoor. Op grond van alleen deze leugens wordt er al 17 jaar TBS detentie uitgevoerd.

Opmerking vooraf: TBS; in een psychiatrische instelling. We kennen allemaal de beelden van TV van een psychiatrische instelling. Mensen die verdwaasd voor zich uit zitten te staren, gek lopen te doen, tegen de TV praten, lopen te schreeuwen, enzovoort. Kortom de weg helemaal kwijt zijn. Dit geldt niet voor de TBS. Meer dan 95% van de gedetineerden in de TBS is niet zo. Zulke mensen worden niet eens TBS geschikt geacht, en komen in een psychiatrische GGZ instelling. In de TBS zitten grotendeels mafkezen die van kinderen houden, omdat ze van kinderen houden en niet omdat ze zich gedragen als zo een TV gek. Ze zien er dus net zo uit en gedragen zich net zo als de pater, rechter, of politicus om de hoek. En daarnaast mensen die geweld hebben gebruikt, vaak tegen vrouwen (maar ook tegen pedofielen). En ook mensen die onbegrijpelijk geweld hebben gebruikt, mensen hebben afgeslacht. Mensen waarvan een deskundige heeft gezegd dat ze verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Als morgen uw buurman uw kind verkracht, en u slaat hem daarom helemaal lens, en een psychiater zegt dat u verminderd toerekeningsvatbaar bent, dan zit u overmorgen in de TBS. Maar dan betekent dat niet dat u helemaal de weg kwijt bent, tegen de TV loopt te praten, verward bent, niet meer weet wat u zegt, niemand meer naar u hoeft te luisteren, u als zo een TV gek opzij geschoven mag worden.